Únor 2015

Kdo zabije komunismus?

8. února 2015 v 21:41 | D. V. Spudil |  O vesmírech, bláznivých nápadech a moudrosti
Proč komunisté patří za mříže?
Začnu trochu oklikou. Často slýchám od průměrných skeptiků dnešních dnů, že každá ideologie je sama o sobě dobrá, ať už jde o nacismus, komunismus, nebo něco jiného, (popř. někteří méně prozíraví k těmto přiřazují i křesťanství, ale o tom kdyžtak jindy) protože to špatné z toho udělají až lidé, kteří se ,,chopí opratí". Nikoliv. O nacistické ideologii toho nevím mnoho, abych mohl říci víc než to, že voluntarismus si nesmyslně, až trapně hloupě plete vůli s chtíčem. Ale o komunismu vím dostatek, a tak říkám, že je špatný už od své první podstaty; a dokážu vám, proč to tak je.
První takový silný argument, ačkoliv ještě ne zcela jednoznačný důkaz, by byla chyba v té rovnosti mezi lidmi. Ano, všichni lidé jsou si rovni, jak souhlasí i téměř každá křesťanská církev, mnohá nekřesťanská církev a mnozí ateisté. Ale Marx… jistě, o mrtvých jen dobře, ale patrně neměl dostatek rozumu na tom, aby si všiml, že materiální rovnost mezi lidmi způsobí naopak obrovskou nespravedlnost v jejich celkové rovnosti. Jeden má peníze, jeden má rozum, jeden je hodný, jeden je šťastný, každý má něčeho trochu jiného než druzí, a když člověku, který s penězi zacházet neumí, ale je i přes to šťastný, dáte peníze, začne je logicky zase ztrácet, a nejenže bude zase bez peněz, ale tentokrát bude i nešťastný.
Všichni jsme si před Bohem rovni. To je nejpřesnější, ať už to říká křesťan nebo ateista, protože i ateistovi stačí, že Bůh může být myšlená teoretická entita, která nás všechny dokonale zná, a díky tomu si před ní můžeme být rovni, protože v každém z nás vidí to, co vyrovnává jiné, třeba materiální nedostatky vůči druhým. A když z této komplexní rovnováhy vymažeme materiální nerovnost (doplňující ostatní nerovnosti), náhle si lidé rovni nejsou. (Ačkoliv před Bohem si lidé rovni budou vždycky za všech okolností, ale to už je věc teologická a touto poslední zmíněnou nerovností míním nerovnost světskou.)
Druhý silný argument, o němž už ve zdravé mysli nemůže být pochyb, je o tom, že komunismus staví materiál na první místo. Mimo matérii není nic důležitějšího a ani mimo ni nic neexistuje. Všechno záleží jen a jen na zacházení s hmotnými prostředky, jinými slovy s kapitálem. A i přes to Marx po lidech chce, aby se uskrovnili a dali svůj díl ve prospěch společnosti, aby neměli svého vlastnictví, nýbrž aby všem bylo všechno společné. Staví hmotné prostředky na první místo rovnosti mezi lidmi, a přece po lidech hned vzápětí chce, aby se jich vzdali, aby si uvědomili, že jim na majetku tolik nezáleží, aby svůj majetek obětovali. To je naprosto nehorázný rozpor už v samém základu komunistické ideologie. Všimli jste si toho? Komunismus popírá sám sebe!
Teď udělám mírnou odbočku k tomu, abych připomněl a dopřesnil, co jsem tu psal skoro před rokem. Co je to zlo? Zlo je chaos. Co je to dobro? Dokonale fungující řád. Proč je chaos zlo? Protože v chaosu není žádný řád, protože v chaosu není žádný smysl a v chaosu jsou vedle sebe jednotlivé myšlenky, které se vzájemně vylučují. Chaos je zlo, protože co je v chaosu, dospívá k popření své vlastní podstaty a vlastní silou směřuje k zániku. Stejně tak hřích odsoudil Adama a Evu ke smrti, protože hřích je něco, co je v chaosu a odporuje to životu (a nikoliv protože se Bůh rozzlobil a prvním lidem se pomstil za jejich zradu odsouzením k smrti!).
Z toho vyplývá, že komunismus je zlo už od své podstaty, je zločinem proti rozumu, lidstvu a logice. Proto je nanejvýš hloupé, že není v našem zákoníku klasifikován jako trestný čin. Už ze své podstaty je každý komunista, každý člen každé komunistické strany a každý jejich volič někým, kdo usiluje o rozložení společnosti, o ZÁNIK společnosti, a každý komunista je tímto vinen a patří do vězení. A namítá-li nějaký právník, že to přeci není v zákoně, pak mám pro něj odpověď v otázce: Kdyby vražda nebyla klasifikována jako trestný čin, myslel byste, že je dobrá?

Nojo, jenže ještě jeden háček to má: co s těmi, kteří to s komunismem skutečně myslí dobře? Je to sice asi vzácné, ale skutečně se někteří sami chtějí obětovat pro společnost a dát svůj majetek státu atd. Z toho jasně vyplývá, že ač jsou to hodní lidé, nejsou schopni dostatečně zodpovědného uvažování, aby vůbec měli právo volit a jakkoliv zasahovat do vedení státu. No a to je mé další slovo proti demokracii.

Závěr: Komunismus popírá sám sebe. Každý komunista je buď hlupák, a nebo zlý člověk - vždy je však zločinec (neomlouvá-li neznalost zákona).
Zajímavost k pobavení: Adam a Eva byli první sebevrazi na světě.