Prosinec 2014

Slovo proti demokracii

2. prosince 2014 v 19:57 | D. V. Spudil |  O vesmírech, bláznivých nápadech a moudrosti
Proč si myslím, že demokracie je špatná?
Několikrát jsem narazil na striktní nesouhlas s mým předchozím článkem (o toleranci), způsobený nejasností v tom, co jsem mínil tou netolerancí, přestože se mi zdálo, že to vyplývá jasně z kontextu. Jestliže nechci tolerovat zlo a lež, neznamená to, že bych považoval za správné jejich nositele zavrhnout nebo dokonce ,,vymýtit", protože tím bych jen zavrhl člověka, nikoliv ono zlo. Bylo by to jako pověstné strkání kostlivce do skříně - jestliže se s člověkem, co věří lži, odmítám bavit, jen způsobuji to, že dobro, které jsem mu mohl učinit tím, že bych ho poučil o pravdě, jsem mu odepřel a jeho jsem odstrčil pryč, někam, kde ono zlo může růst bez mého ,,dohledu". Každou skříň bychom měli spíš uklidit, protože kostlivec může časem dorůst takových rozměrů, že se do skříně už nevejde.
Mí přátelé a známí mě velice často slyší říkat větu: ,,A to je jeden z důvodů, proč si myslím, že je demokracie špatná." Těch důvodů jsou desítky, možná stovky a možná ještě víc, o nichž nemám ani ponětí, ale naštěstí nemám v plánu je všechny vyjmenovávat.
Zásadní problém demokracie je ten, že mají rozhodující moc průměrní lidé. Jistě - volí génius a volí i naprostý pitomec a v průměru je to prostě průměr. A otázka zní: byl průměrný člověk zrozen k rozhodnutím, která ovlivní celou zemi? Nebyl průměrný člověk náhodou zrozen k tomu, aby sháněl obživu a věnoval se denním rodinným starostem a nemusel se zabývat ,,velkými" věcmi, naprosto přesahujícími rámec jeho běžného života? A proč má takový člověk rozhodovat o budoucnosti mé země?
Často mi na tu mou oblíbenou větu lidé odpovídají: ,,Je to ta nejlepší ze všech hrozných variant," ale je to skutečně tak? Čím dál tím víc mě jímá podezření, že to říkají ve strachu nad tím přemýšlet - co když jsme před sto lety udělali obrovskou chybu?
Ne, nesouhlasím a nikdy nebudu. Monarchie je lepší. Dokud se ve výchově panovníka zachová heslo ,,Služba vlasti před vlastními zájmy," bude monarchie lepší než demokracie. Dokud si panovník bude uvědomovat, že jeho rozhodnutí vždy ponesou velké následky, bude monarchie lepší než demokracie. Dokud monarchii bude vládnout král ze své vůle spíš vážený než milovaný (a byť třeba i nenáviděný), bude monarchie lepší než demokracie.
Demokracie je totiž starý těžkopádný kolos neschopný jednoznačného a pevného rozhodnutí. Vládne jí tolik lidí, kteří střeží své sobecké zájmy (a vzhledem k tomu, že nikdo nedostane plnou moc nad zemí, jejich sobecké zájmy nikdy nezůstanou uspokojeny). Vládne jí mnoho lidí a každý podle sebe, nikoliv podle druhých, čímž je naprosto a zcela nemožné shodnout se na jedné věci, byť by byla seberozumnější a sebepotřebnější. Tím je i špatný a hloupý král lepší než celý parlament, protože král se nemusí dohadovat s další stovkou poslanců a i jeho špatná rozhodnutí hned vyjdou najevo, takže se mohou napravit.
Nepříjemné věci rychle shoď ze stolu, dobré věci nech lidu co nejvíc vychutnat, abych tak parafrázoval geniálního Machiavelliho. A to je věc, jíž je demokracie naprosto neschopná. Je přeci doba bleskového pokroku, obrovské globalizace, všechno se mění ze dne na den. Na to prostě demokracie nestačí, protože nedokáže rychle a jednoznačně rozhodnout (je mlhavým středem mezi protichůdnými názory).
Ještě další věc (než ukončím článek, ale mohl bych říci mnohem víc - a možná časem řeknu). Král má zemi. Země je jeho. Prezident možná má velké pozemky, ale je to sotva patrný zlomek země. A teď otázka: Kdo má větší důvod spravovat jakýkoliv majetek svědomitě? Jeho vlastník, nebo někdo, kdo byl ke správě majetku zvolen, ale nevlastní ho?


Závěr: Demokracie je špatná. Vždy v ní jde o střet názorů, tedy nemá možnost se skutečně vyvíjet; stagnuje na místě.